Vi holder åbent hele sommeren og helt uden ventelister. Husk forudgående aftale før dit besøg. Ring til kundeservice på telefon 89 805 505.

Guide om tinnitus

Tinnitus – Hvorfor får vi det? Hvad kan vi gøre ved det?

Tinnitus er et velkendt fænomen, som de fleste enten har eller vil opleve et tidspunkt i deres liv. Typisk opleves det som en følelse af konstant susen for ørerne eller lyden af en hyletone i øret, hvilket kan være meget generende i en ellers hektisk hverdag. Er du blandt disse personer, vil denne artikel være noget for dig, da vi nedenfor vil forsøge at besvare de ofte stillede spørgsmål omkring emnet, herunder hvorfor det opstår, og hvad man kan gøre ved det fremadrettet.

Vil du vide mere om hvordan høreapparater kan afhjælpe tinnitus, så kan du læse mere på siden om:

Tinnitus høreapparater

Hvad er tinnitus?

Tinnitus er en lyd, der opstår i ørerne eller mere diffust inde i hovedet, og som ikke kan tilskrives omgivelserne. Lyden kan være konstant eller komme i perioder og kan både optræde ensidigt og dobbeltsidigt. Den genkendes typisk i form af en susende, brusende, pibende eller ringende lyd. Tinnitus er ikke en sygdom men et symptom.

Hvis der er tale om en konstant lydpåvirkning, kan tinnitus medføre gener, hvilket typisk varierer fra person til person. I visse tilfælde kan det opstå periodisk, hvilket typisk skyldes stress, dårligt mentalt helbred eller søvnproblemer.
Tinnitus kan inddeles i følgende former:

 • Subjektiv tinnitus er den mest almindelige type tinnitus. Den skyldes ofte kraftig støjpåvirkning enten I forbindelse med knaldtraumer eller ved længerevarende støjeksponering. Subjektiv tinnitus kan kun høres af den som har tinnitus. Den kan komme og gå, og den kan variere i frekvens og intensitet.
 • Objektiv tinnitus er en meget sjælden type af tinnitus. Objektiv tinnitus er den eneste type, der ikke kun kan høres af den der har tinnitus, den er normalt hørbar med et stetoskop. Objektiv tinnitus er pulssynkron.
 • Muskulær tinnitus kommer typisk af tics i mellemøremusklerne, der fremprovokerer en klikkende lyd.
 • Somatisk tinnitus forekommer uden skade i øret og kan skyldes smerter i tænderne, tyggemuskler, kæbeled og muskler i ryggen.

Tinnitus ledsages ofte af hørenedsættelse. Selv mindre høretab bør behandles med høreapparater, da det er et vigtigt element i forhold til tinnitusbehandlingen. Man ved, at i mange tilfælde vil det hjælpe, at alle hverdagslyde bliver gjort hørbare, så de til en vis grad kan overdøve tinnituslyden eller i det mindste at være med til at fjerne fokuseringen på tinnituslyden. Dermed mindske tinitusgenerne.

Er du i tvivl om din egen hørelse, kan du tage en gratis online høretest på blot få minutter nedenfor.

Hvorfor får man tinnitus?

Det kan opstå af flere årsager – og ofte kan det være en kombination af flere ting. I langt de fleste tilfælde kan det dog være svært at afspore den præcise årsag, eftersom tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv.
Det kan dog blandt andet skyldes:

 • Hvis man har været ude for en kraftig lydpåvirkning, kan det opstå øjeblikkeligt
 • Ved stress, overanstrengelse, depression, angst, voldsom bekymring eller overbelastning i ens livssituation
 • Høreskade på grund af en godartet svulst på hørenerven
 • Ubehandlet hørenedsættelse
 • Ørevoks, infektioner eller væske i mellemøret
 • Allergi
 • Hjerte- og kredsløbsproblem
 • Hjernerystelse eller whiplash
 • Myoser og tand- eller kæbeproblemer
 • Kroniske forandringer i det indre øre, som følge af høretab med alderen eller tidligere støjskader (eksempelvis som tidligere håndværker, der har arbejdet med larmende maskiner uden brug af høreværn eller ørepropper)
 • Nogen får det uden nogen en særlig grund

Hvis du kan genkende én eller flere af ovenstående årsager og oplever en uforklarlig lyd i øret, anbefaler vi, at du søger hjælp hos en øre-næse-hals-læge. Ved tinnitusgener er det vigtigt at blive undersøgt af en læge for at vurdere, om årsagen til ens gener skyldes en sygdom, som er behandlingskrævende. Der er derfor et vigtigt område at være opmærksom på, idet det kan påvirke en persons livskvalitet.

Læs en personlig beretning om Adam, der lever med tinnitus, her.

Ved en ubehandlet hørenedsættelse, der har resulteret i tinnitus, skyldes det, at høresystemet har for lidt lyd at arbejde med. Der opstår således en forøget nerveaktivtitet i det auditive system, idet hjernen mangler lyd, hvorfor den leder efter et andet signal og fejlfortolker.

Hvis du vil læse mere om blandt andet nedsat hørelse, ørepropper eller andre relaterede emner, kan du finde mere i vores vidensunivers, Academy. Du er også meget velkommen til at række ud til os hos HEIMDALL’S. Vi har mange års erfaring med at hjælpe personer med tinnitus i forbindelse med hørenedsættelse, og vi vil med glæde rådgive dig.

Fire ting du måske ikke vidste om tinnitus

Selvom tinnitus er et af de mest genkendelige gener blandt mennesker, er det et emne, der sjældent kendes nærmere til. Nedenfor er derfor listet fire vigtige fakta, der kan hjælpe med at afdække nogle hyppigt stillede spørgsmål i forbindelse hermed:

 1. Det er ikke arveligt. Man behøver derfor ikke bekymre sig, hvis andre familiemedlemmer oplever tinnitus.
 2. Mange har oplevet det. Omkring 40-45% i Danmark har oplevet tinnitus i kortere eller længere tid.
 3. Kun få får forværret livskvalitet. Omkring 10% har tinnitus ofte eller næsten konstant, og kun omkring 1% har det i en sådan grad, at det påvirker deres livskvalitet negativt.
 4. Stor variation. Tinnitus høres og opfattes meget forskelligt. Nogle hører lyden som en kimen, der minder om en ringetone, andre hører maskine-, natur- eller industrilignende lyde. Der er tilsvarende stor variation i, hvordan man opfanger lyden.

Findes der en behandling mod tinnitus?

Der findes desværre ikke en egentlig kur imod tinnitus. I de fleste tilfælde består behandlingen derfor af at ændre eller lindre de gener, der kan være forbundet hermed. Hvis genen opstår som følge af en sygdom, såsom mellemørebetændelse, bør tinnitus dog forsvinde sammen med sygdommen.

Hvad er tinnitusterapi?

Når tinnitus opstår som følge af stress, overanstrengelse og depression, kan tinnitusterapi anvendes. Tanken bag tinnitusterapi er, at hjernen har et filter, der kan ‘blokere’ for den lyd, man konstant oplever i ørerne. Her er forbedringer i ens livsstil og mentale helbred essentielle elementer for, at ens tinnitus forsvinder.

Ved at arbejde med værktøjer som mindfulness, meditation og lydterapi forsøger man således at få hjernen til at ‘bremse’ lyden, inden den opfanges i hørecenteret – og hermed bevidstheden. På denne måde kan omfanget af ens tinnitus mindskes, så den trænger tilbage i baggrunden.

Eftersom tinnitus er et symptom og ikke en sygdom i sig selv, hænger behandlingen ofte tæt sammen med ens mentale indstilling, hvorfor det kan være svært at afgøre, om det kan kureres fuldstændig på denne måde. Læs mere om tinnitusterapi her.

Der findes desuden flere filosofier og metoder – heriblandt tinnitus notch therapy, som går ud på at eliminere den ringende lyd frem for blot at ‘maskere’ den. Notch therapy forsøger at lære hjernen, hvordan den kan ignorere lyden fuldkommen. Her rettes fokus mod frekvensen af tinnitus hos den enkelte person og behandles ved, at man mindsker styrken af tinnituslyden ved at skrue ned for den relativt til andre lyde således, at den bliver rykket i baggrunden og hermed er nemmere at ignorere.

Tinnitus Activities Treatment (ACT)

I forlængelse af tinnitusterapi anbefaler flere eksperter ACT, der kombinerer rådgivning og lydterapi ved at fokusere på personens sindstilstand (tanker og følelser), hørelse, søvn og koncentration. Metoden har afsæt i det værdimæssige frem for symptomerne. Et af de helt store udfordringer ved denne behandling er, at personen skal arbejde med at indstille sig på potentielt at leve med genen over længere tid. Her anbefales udredning, samtaler, afprøvning af diverse hjælpemidler, som beskrevet nedenfor samt henvisning til en terapeut eller psykolog.

Andre behandlingsmuligheder

Vi anbefaler altid, at man søger professionel hjælp, hvis man har en svær grad af eller generelt har tinnitus. Men der findes en række tiltag, man selv kan foretage sig for at lindre genen:

 • Foretag dig noget, der optager dine tanker og hermed distraherer dig fra din tinnitus
 • Hvil dig ofte for at undgå overbelastning og stress
 • Undgå at isolere dig
 • Tal med andre om din tinnitus
 • Undgå stilhed, spil gerne svag musik I baggrunden. Niveauet behøver ikke være kraftigere end at det nemt overdøves ved almindelig tale.
 • Lad en neutral lyd – musik eller naturlyde – spille i baggrunden, eksempelvis ved hjælp af en lydpude om natten
 • Gør brug af mindfulness, akupunktur, meditation og andre defokuseringsteknikker
 • Dæmpende naturmedicin til nervesystemet (bør dog ikke afprøves uden konsultation med egen læge)

Op mod 80% af de mennesker, der søger behandling for deres tinnitus kan afhjælpes i en eller anden grad. Af dem, der oplever tinnitus i forbindelse med høretab, oplever 50% en forbedring af deres tinnitus ved brug af høreapparat. Særligt kombinationapparater eller høreapparat med lydstimulator, der kan indstilles individuelt, er vist at bidrage til at sætte tinnitus i baggrunden.

Kontakt HEIMDALL’S

Oplever du en ringende fornemmelse eller en susen for ørerne, så ræk endelig ud til os for hjælp. HEIMDALL’S er Danmarks eneste digitale hørecenter og har mange års specialisterfaring med høreapparater og høretab.

Vi forhandler høreapparater fra de fem førende og største forhandlere i verden. Vores hørespecialister er eksperter i at hjælpe dig med din hørelse – uanset hvilken aldersgruppe du befinder dig i.

Er du i tvivl om din hørelse, kan du også selv bruge et par minutter på at tage vores gratis online høretest. Herefter vil en af vores hørespecialister række ud til dig, hvor I sammen har mulighed for at gennemgå i dine resultater og finde ud af, om du har brug for yderligere undersøgelser.

Du kan også altid kontakte vores kundecenter via chatten nederst på siden, på telefon +45 70 71 88 74 eller via mail på info@heimdalls.dk.

HEIMDALL’S / CHOOSE YOUR SOUND

Hvor godt hører du?

Start rejsen mod bedre hørelse hjemmefra og i dit helt eget tempo. Tag vores online høretest og få svaret på under 5 min.

Vores høretest består af

Har du brug for hjælp?

HEIMDALL'S Kundeservice
Andre relevante artikler
image 3
Høretab

Lyden af velvære: Hvordan tidlig opdagelse af høretab kan modvirke depression

Mange overser forbindelsen mellem høretab og mental sundhed, men forskning viser, hvordan tidlig indsats kan ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
186415_Oticon_Polaris_1980_300dpi_(C)_Oticon 1
Høretab

Høretab og demens

Høretab og demens: Forbindelsen og håbet Ny forskning bringer lys til forståelsen af demens og ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
hoere-2048x1362
Høretab

Nedsat hørelse og stress

Stress er desværre en uundgåelig del af mange menneskers liv, men vidste du, at det ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
Mand med høreværn
Høretab

Sund hørelse: Sådan beskytter du din hørelse bedst

Forstå din hørelse Din hørelse er en værdifuld sans, der giver dig mulighed for alt ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
HEIMDALL'S Hørecenter
Høretab

Stigende støj og skræmmende skader: Flere unge døjer med tidligt høretab

Der ses i øjeblikket en bekymrende udvikling i Danmark. Antallet af unge og voksne mellem ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
HEIMDALL'S Hørecenter
Høretab

Salomonsen og Wold bryder tabuet om høretab sammen med hørespecialister på PFA Seniorforum 2024

Hvad siger du?! En sætning, som vi alle kender, men som bliver oftere og oftere ...
Group 3Created with Sketch. Read More →
Indkøbskurv

Skal vi tage en snak?

Lad os tage en uforpligtende snak om din hørelse