Vi holder åbent hele sommeren og helt uden ventelister. Husk forudgående aftale før dit besøg. Ring til kundeservice på telefon 89 805 505.

Støjskader

Hvad er støjskader?

Ved støj påvirkning af hørelsen, skelner man imellem, midlertidige støjskader (TTS) og permanente støjskader (PTS).

TTS opstår når sanseceller i cochlea midlertidigt bliver påvirket efter udsættelse for kraftig lyd. TTS giver et midlertidigt høretab og eller tinnitus Tabsniveauet går fra få dB til midlertidig døvhed. Højfrekvent lyd giver større TTS end lavfrekvent lyd.

PTS – Permanent støjskade opstår, når sanseceller i cochlea beskadiges. Hårcellerne kan ikke regenerer. Støjskader medfører høretab begyndende i diskanten, og senere kan også de lavere frekvenser påvirkes. Arbejdsmiljølovens grænse for støj på arbejdspladsen er 85 dB (A) eller spidsværdier af støj over 137 dB(C). Ved 80 dB (A) skal høreværn stilles til rådighed.

PTS » Der er ingen relation mellem TTS / PTS dvs. en stor TTS giver ikke nødvendigvis et stort PTS.

Group 13Created with Sketch.

Hvor godt hører du?

Har du endnu ikke taget vores online høretest? Tag testen på under 5 min. og bliv klogere på din hørelse.

Group 21Created with Sketch.

Vil du vide mere?

Hold dig opdateret med nyheder fra HEIMDALL’S.
Få den nyeste viden direkte i din indbakke.

Støjskader

Hvad er støj og hvordan opstår støjskader? Støj er i alt sin enkelthed uønsket lyd. Når personer udsættes for uønsket lyd, kan det fremkalde stærke reaktioner hos personen, såsom stress, nedsat livskvalitet eller sygelige tilstande.
I denne artikel vil vi beskæftige os med støj, som er skadelig for hørelsen.

Hvordan opstår støjskader

Faktaboks

– Risikoen for støjskade stiger, hvis du udsættes for langvarig støj eller ved kraftig lyd

– Støjskade rammer oftest begge ører, men der findes eksempler, hvor kun det ene øre er ramt

– Støjskader kan være mere eller mindre udtalt

– Støjskader kan være forbigående eller permanente

– Der findes ingen behandling

– Høreapparater kan helt eller delvist kompensere for nedsat hørelse eller øresusen

Der er 4 forskellige faktorer, som har en indflydelse på om støjen kan lede til høreskader.

Der er tale om følgende:


 • Støjniveau, hvor høj er lyden/støjen.
 • Støjfrekvenssammenhæng, er det højfrekvente eller lavfrekvente lyde. Højfrekvente lyde er mere skadelige end lavfrekvente.
 • Støjens varighed og fordeling på en arbejdsdag, hvor længe udsættes du for støjen.
 • Hvor længe man under et helt arbejdsliv har været eksponeret for støj.

Derudover formodes det, at arv har en forstærkende indflydelse på disse faktorer.

Støj kan skade din hørelse midlertidigt eller permanent. Vi anbefaler, at du tænker på, hvordan du kan forebygge og passe på din hørelse, når du bliver udsat for langvarige og/eller kraftige lyde.

En midlertidig hørenedsættelse forekommer, hvis sansecellerne svækkes i en kortere periode, og du vil opleve, at din hørelse kommer igen inden for 72 timer. Sansecellerne findes i det indre øre.

Ved en permanent hørenedsættelse vil din hørelse aldrig blive reetableret.

Støjskader – i hverdagen

Vi ved alle, at vi skal passe på vores hørelse, men hvornår skal vi gå ind og gøre noget konkret, i forhold til at beskytte vores hørelse?

Ifølge Arbejdsmiljøloven skal arbejdsgiver stille høreværn til rådighed, hvis det larmer op til 80 dB. Larmen på en arbejdsplads må i gennemsnit ikke overstige 85 dB, målt over 8 timer. For at sætte de 80 dB i relation til hverdagen, så larmer en almindelig hårtørrer ved 80 dB og en støvsuger mellem 60-80 dB

Hvis du vil vide mere eller have en større uddybning af grænseværdierne, vil vi anbefale at du læser mere på Arbejdstilsynets hjemmeside. Vi har lagt et link ind nederst i artiklen under kilder.

Hvor kan støjskader opstå?

Du skal være opmærksom på lyden når du: 

 • Bruger headset ifm. gaming o.l.
 • Bruger høretelefoner ifm. musik o.l.
 • Går til koncert
 • Går på jagt
 • Bruger maskiner eller værktøj, der larmer
 • Slår græs
 • Arbejdsmiljøer med meget støj

Du kan beskytte dine ører og sikre din hørelse ved at være opmærksom på lydniveauet i dine høretelefoner/headset, når du hører musik eller gamer. Hvis du går til koncert, kan du med fordel bruge høreværn. De lukker ikke af for lyden, men dæmper den, så den er mindre skadelig.

Hvordan opdages en støjskade?

Det er muligt at se støjpåvirkninger af de ydre hårceller ved en emissionsmåling, der registrerer de svage lyde i det indre øre, hvis det fungerer normalt. Der skal være et hårcelletab på 50%, før der ses et høretab. Men inden du kommer så langt, skal du være opmærksom på symptomerne. Nedsat hørelse er det mest almindelige symptom, men du kan opleve øresusen eller hyletoner. Hvis disse symptomer varer over 72 timer, er der stor sandsynlighed for at skaden er permanent.

En høreprøve kan be- eller afkræfte et evt. høretab, og om skaderne er permanente, hvis den bliver lavet efter 72 timer. Ved en høreprøve vil det også blive konstateret om din trommehinde eller dit mellemøre er blevet beskadiget. Sådan en skade sker ved, at kraftig støj, såsom eksplosioner, der udsender en trykbølge.

Hvordan behandles støjskader?

Hvis støjskaden er forbigående, er der ikke behov for behandling, da din hørelse reetablerer sig selv. Hvis din støjskade er permanent, betyder det, at sansecellerne er beskadiget, og de kan ikke repareres. Så der findes ikke en egentlig behandling, men der er flere muligheder i forhold til at optimere og passe på den hørelse du har tilbage.

Undgå at blive udsat for yderligere støj. Korrekt brug af høreværn kan forhindre yderligere støj påvirkning.
Høreapparaterne kan afhjælpe dig med at høre bedre, på trods af din hørenedsættelse, og dæmpe øresusen helt eller delvist under brug.

Ifølge Sundhed.dk bliver omkring 3.000 mulige støjskader anmeldt hvert år i Danmark, og langt største delen af dem er mænd. Du er ikke den eneste, men pas på din hørelse, og hos HEIMDALL’S anbefaler vi, at du får lavet en høreprøve én gang om året.

Har du en støjskade – så undgå støj!

Pas på din hørelse, inden det er for sent.

Kontakt HEIMDALL’S

Du kan booke tid til en konsultation med en af vores hørespecialister via vores online booking kalender her – online booking.

Hvis du er i tvivl om du har brug for høreapparater, kan du med fordel starte med at tage vores online høretest. Vores hørespecialister vil herefter gennemgå dine resultater med dig og vurdere om du har behov for yderligere undersøgelse.

Du kan kontakte HEIMDALL’S kundeservice via chatten (i nederste højre hjørne), på telefon 89 805 505 eller via mail på info@heimdalls.dk.

Vi sidder klar til at hjælpe dig!

HEIMDALL’S / CHOOSE YOUR SOUND

Kilder

Arbejdstilsynet – Støj
Sundhed.dk – Støjskade

Indkøbskurv

Skal vi tage en snak?

Lad os tage en uforpligtende snak om din hørelse